Aktiv reagieren!

Za chwilę odlatuję do Berlina na targi ITB, które są nie tylko największą branżową imprezą w Europie, ale także nieformalnym miejscem spotkania przedstawicieli branży turystycznej z Polski. Przygotowałem ulotkę w jęz. niemieckim, której treść znajdziecie także na tej stronie. Na odwrocie, polska wersja informacji:

Masz dość absurdalnych przepisów?

Nie tchórz, nie bądź obojętny!

Dołącz się do protestu!


Od dwóch lat działa Akcja Społeczna „Wolne Przewodnictwo” której celem jest

- uwolnienie zawodu pilota i przewodnika turystycznego wzorem większości krajów zachodnioeuropejskich

- zapobieżenie łamania praw konstytucyjnych przez służby państwowe i stowarzyszenia prowadzące tzw. „kontrole przewodnickie”

- lobbying na rzecz liberalizacji prawa, zapobieżenie dalszego zaostrzania i komplikowania przepisów

- szeroka kampania medialna, wywołanie nie wąskobranżowej, ale ogólnospołecznej debaty nad dostępem do zawodu.

Patrząc na targi  ITB w Berlinie, warto sobie uświadomić, że ogromny przemysł turystyczny Niemiec, jak też Beneluksu, Wlk Brytanii itp. obywa się bez jakichkolwiek regulacji  państwowych w zakresie pilotażu i przewodnictwa. Niemożliwe byłoby funkcjonowanie nowoczesnego, zróżnicowanego rynku w ramach tak drakońskich regulacji, jakie mamy w Polsce. Ścisła reglamentacja zawodu jest domeną kilku najbardziej zbiurokratyzowanych i skorumpowanych krajów południa Europy. Nie chcemy aby w Polsce budowano dziś „drugą Grecję”. Nie chcemy, aby niedouczony urzędnik z partyjnego rozdania dyktował zdolnemu i kreatywnemu przedsiębiorcy co jest „fachowe” albo komu, co gdzie wolno opowiadać. Nie widzimy powodu, dlaczego polski podatnik ma opłacać służący temu ogromny aparat biurokratyczny, skoro znacznie bogatsze od nas kraje nie widzą takiej potrzeby.  

Zapraszam do zapoznania się z materiałami publikowanymi na stronie www.wolnezawody.org oraz blogu www.wolneprzewodnictwo.blog.pl ukazujące do jakich absurdów, nadużyć i korupcji dochodzi na skutek tego, że przepisy służące rzekomo ochronie klienta wykorzystywane są do obrony interesów wąskich korporacji, szkodząc wizerunkowi kraju i utrudniając pracę touroperatorów.

Nasza akcja nabiera tempa, gdyż trwają pracę nad nowelizacją ustawy, która już w tej chwili nosi ślady niekorzystnych manipulacji. Lada dzień rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod naszymi postulatami. Zwracam się do wszystkich rozsądnie myślących kolegów z branży o kontakt i dzielenie się uwagami. Warto również poprosić o wsparcie głos niemieckich partnerów. (tekst na odwrocie). To właśnie niemieckie organizacje mają największe zasługi w lobbyingu przeciwko dyskryminacyjnym szykanom w krajach ościennych (m.in. we Francji) i warto skorzystać z ich doświadczeń.

Jestem na ITB do piątku 12.03. rano, kontakt ze mną +48 604 446233

Maciej Zimowski, Koordynator Akcji

Możliwość komentowania jest wyłączona.